Jaardocumenten 2021

Ook in 2021 had Sprank als doel om mensen met een beperking te ondersteunen in een betekenisvol leven! Op deze pagina lees je en zie je hoe we dit hebben gedaan in de volgende documenten:

– Kwaliteitsrapport (volledige én cliëntversie)
– Jaarbericht
– Jaarrekening
– Bestuursverslag

Jaarbericht

Cliënten, familie, vrijwilligers, medewerkers en andere relaties ontvangen het jaarbericht in de brievenbus. Dit is een korte samenvatting hoe de zorg en begeleiding in 2021 in grote lijnen is vormgegeven.

Kwaliteitsrapport 2021

Het kwaliteitsrapport laat zien hoe Sprank is omgegaan met de zeven landelijke thema’s die het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg aandraagt en wat de resultaten
hiervan zijn bij Sprank.

Bestuursverslag

In dit bestuursverslag legt Sprank verantwoording af over het in het gevoerde beleid van afgelopen jaar en over de (totale) in dat jaar geleverde prestaties.

Jaarrekening 2021

Ook de jaarrekening van 2021 is inzichtelijk. En is hieronder te downloaden.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan