Als ik een klacht heb

Onze zorgprofessionals streven ernaar cliënten zo goed mogelijk te behandelen en te ondersteunen. Het is voor ons erg belangrijk dat cliënten tevreden zijn. Toch kun je van mening zijn dat je familielid niet goed door Sprank is behandeld, of dat je zelf niet zorgvuldig bent behandeld. Dat willen we dan graag weten: we beschouwen elke klacht als een aanzet tot verbetering.

Waar kan ik terecht met een klacht?

Bespreek de kwestie eerst met de betrokken medewerker. Als dit niet mogelijk is, of als een gesprek niet tot een oplossing leidt, kun je je situatie voorleggen aan onze interne klachtenfunctionaris. Cliëntvertrouwenspersonen zijn beschikbaar om jou hierbij te helpen.

Cliëntvertrouwenspersonen

Interne klachtenfunctionaris

De interne klachtenfunctionaris is Auke Jan Martens. Als er iets bij Sprank is gebeurd waar je niet blij mee bent, dan kan je contact opnemen met Auke Jan via e-mail: klachtenfunctionaris@stichtingsprank.nl  of telefoon: 088 0070700.

Wil je meteen een klacht indienen? Vul dan het klachtenformulier in. Auke Jan neemt dan binnen vijf werkdagen contact met je op, zodat jij je klacht kan toelichten. Samen bepalen jullie wat vervolgstappen zijn.

Klachtencommissie onvrijwillige zorg

De klachtencommissie onvrijwillige zorg (KCOZ) beoordeelt klachten over onderwerpen die in de Wet zorg en dwang genoemd worden. Auke Jan Martens, de klachtenfunctionaris, adviseert over de aanpak van deze klachten en kan helpen bij het zoeken van een informele oplossing. Als er gekozen wordt om de klacht bij het KCOZ in te dienen, neemt hij contact op met het KCOZ.

Geschillencommissie voor overige klachten

Ben je niet tevreden met de afhandeling van je klacht? En heb je gesproken met de klachtenfunctionaris? Dan kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. De mensen van deze commissie werken niet bij of voor Sprank. Een klacht indienen bij de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg kost € 52,50. Je krijgt dit bedrag terug als de commissie jou in het gelijk stelt.

Website Geschillencommissie

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan