Als ik een klacht heb

Onze zorgprofessionals en medewerkers streven ernaar cliënten zo goed mogelijk te behandelen en te ondersteunen. Het is voor ons erg belangrijk dat cliënten tevreden zijn. Toch kun je van mening zijn dat je familielid niet goed door Sprank is behandeld (of dat je zelf niet zorgvuldig bent behandeld). Dat willen we dan graag weten: we beschouwen elke klacht als een aanzet tot verbetering.

Waar kan ik terecht met een klacht?

  • Het snelst en meest rechtstreeks, dus vaak het prettigst voor iedereen, is het als je je probleem of klacht kunt bespreken met de betrokken Sprank-medewerker.
  • Als dit niet mogelijk is, of als een dergelijk gesprek niet tot een bevredigende reactie leidt, kun je je probleem voorleggen aan de interne klachtenfunctionaris van Sprank.
  • Ook heb je de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de onafhankelijke klachtencommissie.

Interne klachtenfunctionaris

Sprank heeft een interne klachtenfunctionaris. Je kan je klacht kenbaar maken via het klachtenformulier. Na ontvangst van een klacht zal de klachtenfunctionaris binnen 5 werkdagen contact met u opnemen. Tijdens het eerste contact zal de klachtenfunctionaris u vragen uw klacht toe te lichten. Samen met de klachtenfunctionaris kunt u bepalen wat u verder met uw klacht wilt doen.

Klachtencommissie

Vind je dat Sprank niet goed om gaat met je klacht? Dan kun je een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. De klachtencommissie behandelt alleen individuele klachten. De leden van de klachtencommissie hebben geen enkele relatie met Sprank en zijn daarmee onafhankelijk.
Klachten over zorg en behandeling van onvrijwillig opgenomen cliënten, de zogenoemde Bopz-klachten, worden altijd behandeld door de klachtencommissie. Deze klachten gaan bijvoorbeeld over dwangbehandeling, een wilsonbekwaamverklaring, vrijheidsbeperkingen of het nalaten van de behandeling die was afgesproken.
Je kunt jeklacht schriftelijk indienen bij:
Klachtencommissie
Postbus 1222
8001 BE Zwolle

Geschillencommissie

Ben je niet tevreden met de afhandeling van jeklacht? En heb je gesproken met de klachtenfunctionaris of is je klacht behandeld door de klachtencommissie? Dan kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. De mensen van deze commissie werken niet bij of voor Sprank.
Een klacht indienen bij de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg kost € 52,50. Je krijgt dit bedrag terug als de commissie jou in het gelijk stelt.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan