Over Stichting Sprank

Wij geven zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Sprank zorgt voor ruim 600 cliënten in 40 woon- en dagbestedingslocaties.

Snel navigeren naar

Onze missie

Onze ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking is liefdevol en professioneel. Bij Sprank gaat het om: er met aandacht en toewijding te zijn voor de ander. Vanuit deze overtuiging zoeken wij naar geschikte manieren om voor elke cliënt zorg concreet in te vullen.

Zo zien wij zorg

Bij Sprank is de liefde van God voor de mens de drijfveer voor betrokken zorg en ondersteuning aan cliënten met een verstandelijke beperking. Ons doel daarbij is dat we samen leven vol betekenis.

Betekenisvol leven

Samen zoeken we naar de betekenis van zowel mooie als ingrijpende gebeurtenissen, hoe we onze dromen kunnen vervullen en hoe we ermee leren leven als dromen op aarde onvervuld blijven. Het streven is dat cliënten met hun kracht en mogelijkheden zo veel mogelijk zelf de regie houden. Ze worden goed geobserveerd, er wordt naar hen geluisterd en met hen gesproken over wat zij nodig hebben om tot bloei te komen.

Betrokkenheid

Onze zorg is er op gericht om sociale verbanden van cliënten te ondersteunen, te versterken en waar nodig te herstellen. Zodat de client een volwaardige plaats in de samenleving kan innemen. We zijn ervan overtuigd dat de beste zorg wordt geboden wanneer er goed evenwicht is in de ‘driehoek’: client, familie/vertegenwoordigers en professionals.

Herkenbare christelijke cultuur

Cliënten mogen erop rekenen dat zij van Sprank zorg ontvangen in een herkenbaar christelijk klimaat. Daarbij willen we betrokken zijn bij de wereld om ons heen. In overleg met cliënten geven we de christelijke cultuur verder vorm door ruimte en tijd te maken voor bijbellezen, gebed, kerkgang, het vieren van christelijke feestdagen en gesprekken over geloof.

Vacatures

Bij Sprank werken mensen met passie. Voor hun vak, voor mensen. Wat ons bindt, is ons geloof in God en de liefde van Jezus voor ieder mens. Bekijk snel of er een vacature voor jou bij staat.

Organisatie

Op 34 woonlocaties en 10 dagbestedingslocaties zorgt Sprank voor ruim 600 cliënten met een verstandelijke beperking. Het centraal bureau met de ondersteunende diensten is gevestigd in Zwolle. Lees verder over de cliëntenraad, raad van toezicht, het meerjarenbeleidsplan en meer.

Lees verder

Lees de laatste Sprankel

In ons verhalenmagazine lees je over het dagelijks leven van cliënten en medewerkers van Sprank. Hoe geven zij vorm aan een leven vol betekenis?

Duurzaamheid en gezondheid

Wat heeft God deze wereld mooi gemaakt! Daar willen we zuinig mee omgaan. God is eigenaar van alles op aarde, en wij mogen er gebruik van maken. Vanuit deze visie wil Sprank haar steentje bijdragen aan het streven naar een meer duurzaam gebruik van onze planeet, ons land, onze streek en onze locaties. We richten ons met name op de thema’s voedsel, energie en afval. Er zijn al mooie initiatieven zoals bewuster inkopen, afval scheiden, oplaadbare batterijen gebruiken, isolatie van gebouwen en zonnepanelen. Ook vinden we een gezonde leefstijl belangrijk, voor zowel onze medewerkers als onze cliënten. We houden daarbij uiteraard rekening met de eigen regie van de cliënt!

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan