Over Stichting Sprank

Wij geven zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Sprank zorgt voor ongeveer 600 cliënten op ruim 30 locaties.

Snel navigeren naar

Onze missie

God houdt van ieder mens. En daarom geven we de best mogelijke zorg aan onze cliënten met een verstandelijke beperking. En we maken een veilig thuis voor hen. Dat doen we samen met familie en anderen die bij hen horen. Onze cliënten kunnen bij ons wonen, werken, leuke dingen doen en leren. We helpen onze cliënten met onze kennis en met geloofs- en levensvragen. Ons motto: Samen leven vol betekenis.

Zo zien wij zorg

Onze cliënten kunnen veel zelf. Wij helpen hen bij wat ze niet kunnen. Of we leren het hun, zodat ze zichzelf kunnen redden. Bij Sprank leren de cliënten ook goed omgaan met andere mensen en vriendschappen sluiten. Want dat is belangrijk in het leven.

Herkenbare christelijke cultuur

Herkenbare christelijke cultuur

Cliënten én hun zorgverleners geloven in God en zijn zoon Jezus. Vanuit dat geloof kunnen ze elkaar begrijpen, steunen en inspireren.

Liefde

Liefde

Ieder mens is geliefd door God. Dit geloof is zichtbaar in de manier waarop cliënten en zorgverleners met elkaar omgaan: vriendelijk, betrokken, geduldig, eerlijk, open en vol respect.

Betekenisvol leven

De zorg en ondersteuning van Sprank is er op gericht dat cliënten hun leven kunnen leiden op een manier die voor hen betekenisvol is.

Betrokkenheid

In onze zorg betrekken we de vele relaties die onze cliënten hebben. Allereerst met God, en daarnaast met verwanten en begeleiders.

Deskundigheid

Onze medewerkers zorgen in hun werk voor een zo goed mogelijk evenwicht tussen betrokkenheid en afstand, passend bij wat in de zorg nodig is.

Sprankelend

Aansluiten bij wat de cliënt wil, vraagt om verbeeldingskracht om oplossingen te verzinnen: sprankelende oplossingen! Daar zoeken we naar, samen met alle mensen die bij de cliënt horen.

Veiligheid

Een omgeving waarin de cliënt zich lichamelijk én emotioneel veilig voelt, heeft voor ons van het allergrootste belang.

Organisatie

Op circa dertig locaties zorgt Sprank voor ruim zeshonderd cliënten met een verstandelijke beperking. Het bedrijfsbureau met de ondersteunende diensten is gevestigd in Zwolle. Lees verder over de cliëntenraad, raad van toezicht, het meerjarenbeleidsplan en meer.

Lees verder

Lees de laatste Sprankel

In ons verhalenmagazine lees je over het dagelijks leven van cliënten en medewerkers van Sprank. Hoe geven zij vorm aan een leven vol betekenis?

Duurzaamheid en gezondheid

Wat heeft God deze wereld mooi gemaakt! Daar willen we zuinig mee omgaan. God is eigenaar van alles op aarde, en wij mogen er gebruik van maken. Vanuit deze visie wil Sprank haar steentje bijdragen aan het streven naar een meer duurzaam gebruik van onze planeet, ons land, onze streek en onze locaties. We richten ons met name op de thema’s voedsel, energie en afval. Er zijn al mooie initiatieven zoals bewuster inkopen, afval scheiden, oplaadbare batterijen gebruiken, isolatie van gebouwen en zonnepanelen. Ook vinden we een gezonde leefstijl belangrijk, voor zowel onze medewerkers als onze cliënten. We houden daarbij uiteraard rekening met de eigen regie van de cliënt!

Vacatures

Bij Sprank werken mensen met passie. Voor hun vak, voor mensen. Wat ons bindt, is ons geloof in God en de liefde van Jezus voor ieder mens. Bekijk snel of er een vacature voor jou bij staat.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan