Vrienden van Sprank

Een groep vrienden die klaarstaat voor hun vrienden met een verstandelijke beperking. Daar waar de overheid ophoudt met ondersteunen, gaan de Vrienden van Sprank door.

Wat doen de Vrienden?

De voorzieningen van Sprank worden door de overheid betaald, maar er is veel waarin nog niet wordt voorzien. En dat zijn nou juist de dingen die het leven aangenaam maken. Extra’s die eigenlijk ‘gewoon’ zouden moeten zijn. Een ingerichte tuin, een duofiets, identiteitsgebonden zaken, een jubileumviering van een locatie (om de vijf jaar) of ondersteuning van nieuwe woon- of dagbestedingsinitiatieven. Randvoorwaarde is dat de ondersteuning gericht is op een groep cliënten van Sprank. Vrienden van Sprank zamelt geld in om deze extra’s te financieren. Ook u kunt ons daarbij helpen!

Bekijk wat we al hebben gedaan

Huidige actie - Sparen voor een jaarkalender!

Sprank wil een jaarkalender voor cliënten gaan ontwikkelen om geloofsgesprekken bij verschillende doelgroepen nog meer te stimuleren. Lees in onderstaande PowerPoints meer!

PowerPoint 

Powerpoint uitgebreid 

Bestuur en ambassadeur

Het bestuur van de Vrienden van Sprank bestaat uit vier personen:

Peter Petersen, penningmeester
Clarinda van Eyck, algemeen lid
Tiny Salomons, secretaris
Be
no Munneke, voorzitter

Ambassadeur
Ons werk wordt van harte aanbevolen door:
drs. Esmé Wiegman – van Meppelen Scheppink, directeur Valente, branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang.

Contact

Vrienden van Sprank
T.a.v. mw Tiny Salomons
p/a Sprank Hoofdkantoor
Postbus 1222
8001 BE Zwolle

T 0321 312684
secretariaat@vriendenvansprank.nl

Rekeningnummer: NL90 RABO 0118 7166 38
KvK Zwolle: 05081269

Anbi-gegevens

Download hier de powerpointpresentatie

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan