Bewoners met een verstandelijke beperking eten zelfstandig aan tafel samen met de begeleiding van Sprank.

Vrienden van Sprank

Een groep vrienden die klaarstaat voor hun vrienden met een verstandelijke beperking. Daar waar de overheid ophoudt met ondersteunen, gaan de Vrienden van Sprank door.

Wat doen de Vrienden?

De voorzieningen van Sprank worden door de overheid betaald, maar er is veel waarin nog niet wordt voorzien. En dat zijn nou juist de dingen die het leven aangenaam maken. Extra’s die eigenlijk ‘gewoon’ zouden moeten zijn. Een ingerichte tuin, een duofiets, identiteitsgebonden zaken, een jubileumviering van een locatie (om de vijf jaar) of ondersteuning van nieuwe woon- of dagbestedingsinitiatieven. Randvoorwaarde is dat de ondersteuning gericht is op een groep cliënten van Sprank. Vrienden van Sprank zamelt geld in om deze extra’s te financieren. Ook u kunt ons daarbij helpen!

Bekijk wat we al hebben gedaan

Vacature bestuursleden

Wil je jouw tijd en talenten inzetten voor bewoners van Sprank? Dat kan in het bestuur van de Vrienden van Sprank! We zoeken 2 bestuursleden die ons willen helpen om net dat beetje extra te bieden aan mensen met een beperking. We komen graag met je in contact!

Bestuur en ambassadeur

Het bestuur van de Vrienden van Sprank bestaat uit vier personen:
Beno Munneke, voorzitter
Tiny Salomons, secretaris
Peter Petersen, penningmeester
Clarinda van Eyck, algemeen lid

Ambassadeur
Ons werk wordt van harte aanbevolen door:
drs. Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink, directeur Valente, branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang.

Vrienden van Sprank heeft ANBI-status

De Stichting Vrienden van Sprank heeft de ANBI-status. Daarom zijn zij vrijgesteld van belasting over schenkingen en erfenissen. Dus alle giften en legaten komen ook daadwerkelijk ten goede aan de cliënten van Stichting Sprank.
Doelstelling
Doelstelling van de stichting is het verlenen van financiële en andere hulp aan het netwerk van de te Zwolle gevestigde Stichting Sprank (art 2.1.b uit statuten).

Beloningsbeleid
Zie Art. 4.1-4.6 van de statuten over samenstelling en wijze van benoemen. Voor beloning, zie Art. 4.7: De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding voor kosten die vanuit hun functie gemaakt zijn.
Beleid / Statuten:
Beleidsplan 2023-2028

Toewijzingscriteria
Statuten Vrienden van Sprank
Jaarverslag 2023
Jaarrekening 2023

Contact

Vrienden van Sprank
T.a.v. mw. Tiny Salomons
p/a Centraal bureau Sprank
Postbus 1222
8001 BE Zwolle

T 0321 312684
secretariaat@vriendenvansprank.nl
Rekeningnummer: NL90 RABO 0118 7166 38
KvK Zwolle: 05081269
Download hier de Powerpointpresentatie

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan