Meepraten in de zorg

Bewoners, ouders/vertegenwoordigers en familieleden worden zoveel mogelijk betrokken bij de zorg. Sprank vindt deze samenwerking heel belangrijk en daarbij hebben de cliënten recht op deze inspraak. Om goed te kunnen meepraten moeten ze weten wat er leeft op de locaties.

Inspraak en medezeggenschap

Meepraten kan in het bewonersoverleg, de cliëntenraad op locatie en de cliëntenraad Sprank.

Bewonersoverleg

Op elke woonlocatie wordt, wanneer dit mogelijk is, twee tot zes keer per jaar een bewonersoverleg georganiseerd. Dit gebeurt onder leiding van een cliëntgroepondersteuner. Het doel: de dagelijkse leefomgeving zoveel mogelijk laten aansluiten bij de wensen van de bewoners.

Cliëntenraad locatie

Cliënten en verwanten praten, denken en beslissen mee in de cliëntenraad van de locatie. Allerlei onderwerpen komen aan bod. Zoals het gebruik van een gezamenlijk vervoermiddel, de aanschaf van een huisdier of duurzaamheid. De raad adviseert of geeft instemming aan de sectormanager over onderwerpen die belangrijk zijn voor de locatie.

Cliëntenraad Sprank

Op centraal niveau wordt meegepraat door de cliëntenraad Sprank. Dit is een belangrijke gesprekspartner voor de bestuurder van Sprank. Alle beleidszaken rondom de gehandicaptenzorg komen hier op de agenda. In deze raad zijn ook cliënten vertegenwoordigd.

Begeleider van Sprank begeleidt een bewoner met een verstandelijke beperking bij het wonen.

Meepraten?

Wil je graag dicht betrokken zijn bij de locatie waar je zoon, dochter of familielid woont? Heb je ideeën om de zorg, de woonomgeving en de samenwerking nog beter te maken? Geef u dan op voor het verwantenoverleg op uw locatie. Dat kan bij de betreffende sectormanager of coördinerend begeleider.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan