Meepraten in de zorg

Bewoners, ouders/vertegenwoordigers en familieleden worden zoveel mogelijk betrokken bij de zorg. Sprank vindt deze samenwerking heel belangrijk en daarbij hebben de cliënten recht op deze inspraak. Om goed te kunnen meepraten moeten ze weten wat er leeft op de locaties.

Vormen van medezeggenschap

Meepraten kan in het bewonersoverleg, verwantenoverleg en de cliëntenraad.

Bewonersoverleg

Op elke woonlocatie wordt, wanneer dit mogelijk is, twee tot zes keer per jaar een bewonersoverleg georganiseerd. Dit gebeurt onder leiding van een cliëntgroepondersteuner. Het doel: de dagelijkse leefomgeving zoveel mogelijk laten aansluiten bij de wensen van de bewoners.

Verwantenoverleg

Familie van de bewoners praten, denken en beslissen mee. Op de locaties gebeurt dit in het verwantenoverleg. De verwanten komen een aantal keren per jaar bij elkaar. Soms zit daar iemand van Sprank bij. Allerlei onderwerpen komen aan bod. Zoals het gebruik van een gezamenlijk vervoermiddel, de aanschaf van een huisdier of de inzet van uren op de locatie op basis van de Zorgzwaartepakketten (zzp’s).

Cliëntenraad

Op centraal niveau wordt meegepraat door de cliëntenraad. Dit is een belangrijke gesprekspartner voor de bestuurder van Sprank. Alle beleidszaken rondom de gehandicaptenzorg komen hier op de agenda. In deze raad zijn ook cliënten vertegenwoordigd.

Meepraten?

Wil je graag dicht betrokken zijn bij de locatie waar je zoon, dochter of familielid woont? Heb je ideeën om de zorg, de woonomgeving en de samenwerking nog beter te maken? Geef u dan op voor het verwantenoverleg op uw locatie. Dat kan bij de betreffende sectormanager of coördinerend begeleider.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan