De zorg van Sprank in 2020

Een terugblik op de zorg en begeleiding van Sprank in 2020 lees je in ons kwaliteitsrapport, jaarrekening en bestuursverslag.

Kwaliteitsrapport

Dit verslag geeft inzicht in hoe Sprank omgegaan is met de zeven landelijke thema’s die het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg aandraagt en wat de resultaten hiervan zijn. Ook staat het vol met voorbeelden uit de praktijk van onze begeleiders, cliënten en verwanten.

Kwaliteitsrapport 2020

Corona heeft het jaar 2020 bepaald. Als organisatie hebben we veel geleerd en gereflecteerd in 2020. We zijn trots hoe Sprank heeft geanticipeerd op deze pandemie.

Kwaliteitsrapport in gewone taal

Hoe goed was de zorg die Sprank in 2020 aan jou heeft gegeven?

Jaarrekening en bestuursverslag

Hier vindt u de documenten van het bestuur over het jaar 2020.

Jaarrekening 2020

Alle getallen van het jaar 2020 op een rij.

Bestuursverslag 2020

In het bestuursverslag leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid in 2020 en over de geleverde prestaties.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan