Zorg aanvragen

 

Zorg van Sprank moet precies bij jou passen. We verwachten dat je echt voor Sprank kiest omdat Sprank christelijk is. Het is een hele stap als je op eigen benen gaat staan. Je moet belangrijke keuzes maken. Hoe moet je je aanmelden? Hoe moet je de zorg betalen? Deze dingen zetten we voor je op een rijtje.

 

Zorg aanvragen
Heb je blijvend zorg en toezicht nodig? Dan valt je zorg onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Een indicatie (goedkeuring) aanvragen voor zorg en begeleiding kan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Met een indicatie van het CIZ weet je welke zorg, begeleiding of hulp je krijgt in een woonvoorziening of aan huis. Als het aanvragen niet lukt, kun je ook Sprank om hulp vragen, of een MEE-kantoor bij jou in de buurt. Vraag dan naar de gedragsdeskundigen; zij kunnen je helpen bij de aanvraag.

Er bestaat ook zorg die niet gegeven wordt op een vaste plaats; dat is ambulante zorg. Ambulante begeleiding, dagbesteding, logeeropvang, gezinsbegeleiding of ondersteuning van de mantelzorger valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ben je jonger dan 18 jaar, dan valt je zorg en begeleiding onder de Jeugdwet. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo en jeugdhulp (Jeugdwet). Vraag bij het Wmo-loket of het sociale wijkteam van jouw gemeente naar de mogelijkheden. Wil je graag christelijke zorg, maar is dat er niet in je gemeente? In de wet staat dat de gemeente verplicht is voor christelijke hulp te zorgen. Overleg wat binnen je gemeente de mogelijkheden zijn met een persoongebonden budget (pgb). Over pgb lees je verderop.

Wachtlijst
Voor begeleiding aan huis en ambulante gezinsbegeleiding is geen wachtlijst. Als je aanvraag is goedgekeurd, kan de zorg snel starten. Bij wonen verschilt het per locatie of er een wachtlijst is. Op sommige locaties zijn er open plaatsen, dus als er plaats is, kun je er snel terecht. Je krijgt vooraf wel eerst een toelatingsgesprek.

Geld
Als het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft besloten dat jij zorg kunt krijgen, geeft CIZ dit door aan het zorgkantoor. Dit kantoor zorgt ervoor dat de zorg betaald wordt. Er zijn twee manieren waarop betaald kan worden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz):

- persoonsgebonden budget (pgb)

- Zorg In Natura (ZiN).

Je kunt met ons overleggen voor welke betalingsvorm je kiest.
Kies je pgb, dan krijg je een rekening van Sprank. Hier vind je hoeveel de pgb kost. Stuur de rekening door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt het geld aan Sprank. Meer informatie vind je op de website www.pgb.nl.
Als je voor ZIN kiest, dan stuurt Sprank de rekening van de zorgkosten naar het zorgkantoor. Misschien bepaalt het Centraal Administratie Kantoor (CAK) dat je nog een eigen bijdrage moet bijbetalen. Op de website van het CAK lees je hier meer over en kun je berekenen hoe hoog de eigen bijdrage ongeveer is.
Daarnaast betaal je wat geld aan Sprank voor dingen die buiten de Wet langdurige zorg vallen. Meer informatie lees je hierover op de pagina Wie betaalt wat?.


Aanmelding en toelating
Als je je hebt aangemeld krijg je, als je dat wilt, een informatiemap toegestuurd. Onze consulent advies en bemiddeling bij jou in de buurt zal jou daarna bellen. In dit telefoongesprek hoor je of je wel of geen toelatingsgesprek (intake) krijgt.

Als dat toelatingsgesprek volgt, krijg je een formulier toegestuurd en wordt er een afspraak gemaakt voor het gesprek. Vóór dat toelatingsgesprek moet het ingevulde formulier en andere informatie (kopie indicatie, onderzoeksverslagen enzovoorts) van tevoren worden opgestuurd naar Sprank.

Dit toelatingsgesprek is een kennismaking, zodat jij Sprank leert kennen en Sprank weet wie jij bent. In dit gesprek en misschien nog gesprekken daarna bespreken we wat je nodig hebt als het gaat om wonen, dagbesteding, logeeropvang en zorgverlening. Daarna overleggen Sprank-medewerkers met elkaar of Sprank de zorg of ondersteuning kan geven die jij vraagt. Deze medewerkers zijn een sectormanager, gedragsdeskundige en consulent advies en bemiddeling. Soms moeten zij nog extra onderzoek doen, maar dat hoor je dan wel van de consulent. Als besloten is dat jij zorg krijgt, gaan we kijken welke begeleiding en ondersteuning er bestaat en welke zorg Sprank kan geven. Als dit is wat jij ook wilt, dan kijken we hoe we de ondersteuning precies gaan regelen.

Zorgplan
Als we het met elkaar eens zijn geworden, maken we duidelijke afspraken die we op papier zetten in een zorgovereenkomst. De dingen die jij wilt, je doelen en verdere afspraken staan in het zorgplan. Jouw eigen begeleider maakt dat zorgplan voor jou, en dat is het beginpunt van de begeleiding. Vanuit dit zorgplan maakt Sprank werkdoelen en werkschema’s en levert goede zorg. Regelmatig wordt met jou en jouw familie besproken of de zorg nog steeds bij jou past of dat deze moet worden aangepast.

Als je zelf niet kunt beslissen
Soms kun je of mag je zelf geen persoonlijke beslissingen nemen of je geldzaken regelen. Om te voorkomen dat anderen misbruik van je maken, kan een kantonrechter iemand aanstellen die in jouw plaats beslissingen neemt en je geldzaken regelt. Dat kan een curator zijn of een bewindvoerder of mentor. Deze betrouwbare persoon neemt voor jou de beslissingen over de zorg en over geldzaken. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van de rijksoverheid, bij het Mentorschap Netwerk Nederland of bij Goedvertegenwoordigd.nl.

Dit Koningskind
Voor meer hulp, advies of persoonlijke ondersteuning kunnen jij en je familie ook terecht bij de vereniging Dit Koningskind. Dat is een landelijke vereniging voor christenen met een beperking en allen die bij hen betrokken zijn. Dit Koningskind probeert ervoor te zorgen dat mensen met een beperking kunnen meedoen in kerk en samenleving. In de regio en plaatselijk zijn allerlei mensen actief voor de vereniging.

Doet Sprank het goed? Cliënttevredenheidsonderzoek 2017
Lees wat mensen zoals jij, die zorg en begeleiding van Sprank krijgen, van Sprank vinden. Ook families hebben het tevredenheidsonderzoek ingevuld.
 

Contact
Wil je meer informatie over zorg en begeleiding van Sprank? Neem contact op met één van onze consulenten advies en bemiddeling via 088 007 07 00 of het contactformulier.

 

 

 
Eva van Loon  Marjan van den Akker Clary Kamphuis 
Louise Velthuis Jolanda Huisman Eisje Baron