Zorg aanvragen

Zorg van Sprank is maatwerk: het moet in alle opzichten passen. We verwachten van onze cliënten dat ze bewust kiezen voor onze christelijke identiteit. Het is een hele stap als uw zoon, dochter of familielid met een verstandelijke beperking op eigen benen gaat staan. U komt in een intensieve periode met veel belangrijke beslismomenten terecht. Om een beeld te schetsen over wat er allemaal komt kijken bij de aanmelding en de financiering van onze zorg, zetten wij hier een aantal zaken op een rijtje.

Indicatie
Heb je blijvend intensieve zorg en toezicht nodig? Dan valt je zorg onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Een indicatie aanvragen voor zorg en begeleiding kan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Met een indicatie van het CIZ weet je op welke zorg, begeleiding of hulp je recht hebt in een woonvoorziening of aan huis. Via het CIZ kun je een indicatie aanvragen. Een mogelijkheid is om contact op te nemen met gedragsdeskundigen van Sprank of een MEE-kantoor bij u in de buurt. Zij kunnen u helpen bij de aanvraag.

Heb je ambulante begeleiding, dagbesteding, logeeropvang, gezinsbegeleiding of als mantelzorger ondersteuning nodig? Dan valt de zorg en begeleiding onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ben je jonger dan 18 jaar, dan valt je zorg en begeleiding onder de jeugdwet. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo en jeugdhulp (Jeugdwet). Vraag bij het Wmo loket of het sociale wijkteam van jouw gemeente naar de mogelijkheden. Wil je graag christelijke zorg, maar wordt dit niet aangeboden in je gemeente? Het is een wettelijke plicht van de gemeente om hierin te voorzien. Overleg binnen je gemeente wat de mogelijkheden zijn met een PGB.
 
Wachtlijst
Voor begeleiding aan huis (ambulante gehandicaptenzorg), gezinsbegeleiding en logeren is geen wachtlijst. Bij een geldige indicatie kan de zorg snel starten. Bij wonen verschilt het per locatie. Er zijn een aantal locaties met open plaatsen, dus als er een match is, kan de zorg snel starten. De stappen van de intakeprocedure worden wel altijd gevolgd.

Financiering
Na het toekennen van een indicatie geeft het CIZ dit door aan het zorgkantoor. Het zorgkantoor zorgt er voor dat de verleende zorg betaald wordt. Er zijn twee financierings-mogelijkheden binnen de wet langdurige zorg (WLZ), namelijk Zorg In Natura of Persoonsgebonden Budget (PGB). U kunt in overleg met ons aangeven voor welke financieringsvorm u kiest.

Kiest u PGB, dan krijgt u een factuur van Sprank. Hier vindt u de zorgkosten voor PGB-clienten. U stuurt de factuur door aan de sociale verzekeringsbank (SVB) en het SVB draagt zorg voor de betaling aan Sprank. Meer informatie vindt u op de website www.pgb.nl .

Als u voor ZIN kiest, declareert Sprank de zorgkosten bij het zorgkantoor. Houd rekening met de mogelijke eigen bijdrage die het Centraal Administratie Kantoor (CAK) vaststelt. Op de website van het CAK leest u hier meer over en kunt u berekenen hoe hoog de eigen bijdrage van de cliënt ongeveer is.

Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage aan Sprank voor zaken die buiten de WLZ vallen. Meer informatie leest u hierover op de pagina Wie betaalt wat?.

Aanmelding en intake
Als u een verzoek voor aanmelding heeft gedaan, krijgt u op aanvraag een informatiemap toegestuurd. Wij noteren uw gegevens en informeren de Consulent advies en bemiddeling van Sprank in uw regio. De consulent neemt telefonisch contact met u op. In dit oriënterende telefoongesprek wordt bepaald of er een intakegesprek volgt.

Als er een intakegesprek volgt, krijgt u een intakeformulier toegestuurd en wordt er een afspraak gemaakt. Voor dat gesprek moeten het ingevulde intakeformulier en aanvullende informatie (kopie indicatie, onderzoeksverslagen etc.) van te voren worden opgestuurd naar Sprank.

Een intakegesprek is een kennismaking zodat de cliënt met een verstandelijke handicap en/of de vertegenwoordiger een goed beeld krijgt van Sprank en Sprank een goed beeld krijgt van de potentiële cliënt. Centraal in dit gesprek en eventuele vervolggesprekken staan de wensen en mogelijkheden van de cliënt omtrent wonen, dagbesteding, logeeropvang en zorgverlening. Na het gesprek beoordeelt het intaketeam, dat bestaat uit de sectormanager, gedragsdeskundige en intaker, of Sprank de gevraagde zorg of ondersteuning kan bieden. Soms is aanvullend onderzoek nodig, maar hierover wordt u geïnformeerd door de intaker. Als er is besloten tot zorgverlening, gaan wij de gewenste begeleiding en ondersteuning in kaart brengen. Vervolgens geven wij aan welke mogelijkheden wij kunnen bieden. Is het aanbod naar wens dan wordt gekeken naar de invulling ervan.

Cliënt aanmelden >>

Zorgplan
Als het ondersteuningsaanbod passend is en aan de wensen voldoet, leggen we de concrete afspraken over de zorgverlening vast in een zorgovereenkomst. Wensen van de cliënt, persoonlijke doelen en verdere afspraken staan in het zorgplan. Ook stelt de persoonlijk begeleider een individueel zorgplan op. Hierin worden zaken vastgelegd als de wensen van de cliënt, de doelen waar aan gewerkt gaat worden en de verdere afspraken die zijn gemaakt. Het zorgplan is het uitgangspunt van de begeleiding. Aan de hand van het plan maken we werkdoelen en werkschema’s en leveren deskundige zorg. Regelmatig wordt besproken of de wensen en verwachtingen van de cliënt nog overeenkomen met de zorgverlening van Sprank of dat deze moeten worden bijgesteld. 

Mentorschap, bewind en curatele
Soms kunnen mensen met een verstandelijke handicap zelf geen persoonlijke beslissingen nemen of hun financiële zaken regelen. Om te voorkomen dat anderen hier misbruik van maken, kan de kantonrechter een curator, bewindvoerder of mentor benoemen. Deze persoon neemt financiële beslissingen voor de betrokkene of beslissingen over de zorg. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de rijksoverheid, bij het Mentorschap Netwerk Nederland of bij Goedvertegenwoordigd.nl

Dit Koningskind
Voor meer hulp, advies of persoonlijke ondersteuning kunt u ook terecht bij de vereniging Dit Koningskind. Een landelijke vereniging voor christenen met een beperking en allen die bij hen betrokken zijn. Dit Koningskind maakt zich sterk voor de integratie van mensen met een beperking in kerk en samenleving. Op regionaal en lokaal niveau zijn bestuursleden en contactpersonen actief voor de vereniging.

Wat vinden cliënten en verwanten van Sprank?
Lees hier wat mensen die zorg en begeleiding van Sprank ontvangen, van Sprank vinden. Ook hun familie heeft het tevredenheidsonderzoek ingevuld.
Cliënttevredenheidsonderzoek 2016

Contact
Wilt u meer informatie over zorg en begeleiding van Sprank? Neem contact op met één van onze consulenten advies en bemiddeling via 088 007 07 00 of het contactformulier.

 
Eva van Loon  Marjan van den Akker Clary Kamphuis 
Louise Velthuis Jolanda Huisman Eisje Baron