Ambulante Gezinsbegeleiding

Gezinsbegeleiding is voor gezinnen met ouders en/of kinderen met een (licht) verstandelijke beperking en eventueel bijkomende problematiek zoals autisme. Professionele gezinsbegeleiders helpen ouders bij de opvoeding, zodat kwetsbare kinderen en jongeren sprankelend kunnen opgroeien binnen het eigen gezin.

Opvoedvragen
Een kind of jongere met een beperking heeft vaak extra zorg en aandacht nodig. Als ouders kun je daarbij tegen allerlei opvoedvragen aanlopen. Hoe ga ik om met het lastige gedrag van mijn kind? Hoe leer ik mijn kind om contact te leggen? Bij Sprank geven we ouders een steuntje in de rug zodat ze weer op een ontspannen manier vader of moeder kunnen zijn. Dit doen we door naast hen te gaan staan en samen te kijken hoe het kind, met zijn of haar talenten en beperkingen, zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Ook wanneer een van de ouders zelf te maken heeft met een (licht) verstandelijke beperking (of beide ouders), kan dit de opvoedtaak lastig maken en biedt Sprank ondersteuning.

Begeleiding
Een gezinsbegeleider komt regelmatig thuis bij het gezin. Gezamenlijk kijken we wat het gezin nodig heeft. Vervolgens wordt er een plan op maat gemaakt, waarbij we oog hebben voor de sterke kanten en behoeften van alle gezinsleden. De begeleiding richt zich op het hele gezin, maar de opvoedondersteuning aan ouders staat centraal. Ouders krijgen bijvoorbeeld informatie en leren praktische vaardigheden aan om de opvoeding en communicatie met hun kind(eren) te verbeteren. Daarnaast is er alle ruimte om vragen te bespreken over bijvoorbeeld omgaan met conflicten, sociale media, seksualiteit, maar ook over levensvragen en geloof. Geloof en zingeving zijn immers vaak een belangrijk onderdeel van de opvoeding.

Passie
Bij Sprank werken begeleiders met passie voor hun vak en hun medemens. Wat ons bindt, is het geloof in God en de liefde van Jezus voor ieder mens. Onze methode richt zich op het stimuleren van een gezonde ontwikkeling van kinderen, het versterken van de kracht binnen het gezin en het versterken van de onderlinge relaties. Met als doel dat kwetsbare kinderen en jongeren sprankelend kunnen opgroeien binnen het eigen gezin en ouders niet overbelast raken.

Zorg aanvragen?
Meer informatie zorg aanvragen of neem contact met ons op.