Wat biedt Sprank?

Om het beste uit jou te halen, heb je goede arbeidsomstandigheden nodig. Je doet tenslotte verantwoordelijk werk. Sprank heeft daarom diverse regelingen en een uitgebreid pakket arbeidsvoorwaarden.

CAO
Stichting Sprank valt onder de CAO Gehandicaptenzorg. Daarin staan afspraken voor alle werknemers en werkgevers in de gehandicaptenzorg, zoals over het aantal vakantie-uren, overwerk en salarisschalen.

Fietsregeling
Sprank biedt een fietsregeling aan, waarbij je fiscaal voordeel krijgt bij de aankoop van een fiets. Maandelijks wordt er een bruto bedrag ingehouden op het salaris. Ook is het mogelijk om de vakantie- of eindejaarsuitkering in te zetten.

Fiscaal voordeel woon-werkverkeer
Sprank biedt fiscaal voordeel in het woon-werkverkeer. De woon-werkverkeervergoeding bij Sprank is namelijk lager dan de fiscale ruimte van de belastingdienst. Daarom mag je het verschil aftrekken van je bruto-eindejaarsuitkering. Vervolgens worden de standaardberekeningen (loonbelasting etc.) over het resterende uitkering gedaan, en wordt het verschil er netto weer bij opgeteld. Dit kan resulteren in een hogere eindejaarsuitkering, doordat er minder belasting betaald wordt.

Pensioenfonds
Alle medewerkers van Sprank worden automatisch aangemeld bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Naast het pensioenfonds is er ook de mogelijkheid om je aan te melden bij PGGM. Leden kunnen hier informatie en advies krijgen over pensioen en inkomen.

Vakbondscontributie
Bij lidmaatschap van bepaalde vakbonden is de contributie fiscaal aftrekbaar.

Zorgverzekeringen
Medewerkers van Sprank kunnen profiteren van verschillende collectiviteitkortingen op (zorg)verzekeringen bij IZZ, Prolife en Zilveren Kruis Achmea.

Meer informatie?
Heeft u vragen over deze, of andere regelingen van Sprank? Neem dan contact met ons op via: personeelszaken@stichtingsprank.nl.