Vrienden van Sprank

Vrienden van Sprank: wij staan klaar voor onze vrienden met een verstandelijke beperking

Vrienden die zorg en begeleiding krijgen van Sprank. De voorzieningen van Sprank worden door de overheid betaald, maar er is veel waarin nog niet wordt voorzien. En dat zijn nou juist de dingen die het leven aangenaam maken. Extra’s die eigenlijk ‘gewoon’ zouden moeten zijn. Een ingerichte tuin, een duofiets, identiteitsgebonden zaken, jubileumviering van een locatie (om de vijf jaar) of ondersteuning van nieuwe woon- of dagbestedingsinitiatieven. Randvoorwaarde is dat de ondersteuning gericht is op een groep cliënten van Sprank. Vrienden van Sprank zamelt geld in om deze extra’s te financieren. Ook u kunt ons daarbij helpen!


Beno Munneke, voorzitter
Tiny Salomons, secretaris
Leon de Vries, penningmeester

 

 

 

Online doneren

Help mee en geef hier uw donatie. 

 

 

 

Ambassadeur van de Vrienden van Sprank:

Drs. Esmé Wiegman - van Meppelen Scheppink
Directeur Nederlandse Patiëntenvereniging