| Home > Begeleider B – Amersfoort (groep blauw)

Begeleider B - Amersfoort (groep blauw)

Delen

B-Begeleider uren in overleg – Sprank Blauw – Hart van Vathorst

Omschrijving
Hart van Vathorst – drie organisaties (Sprank, Accolade Zorg en Bzzzonder) samen met een kerk vanuit een christelijke identiteit onder één dak – is ontstaan en gebouwd vanuit een droom. Wij dromen van een plek in de wijk waar iedereen welkom is en waar elk talent gezien en gewaardeerd wordt. Op deze plek ontmoeten, groeien, leven en geloven bewoners, wijkgenoten, vrijwilligers en professionals samen en zoeken zij nieuwe wegen in het zorgen voor elkaar. In Hart van Vathorst verwelkomen we ieder mens met zijn of haar talent en vanuit Hart van Vathorst nemen we in de wijk positie in om vorm te geven aan het samenleven in de wijk.

Sprank Blauw is een groep waar acht vrouwen wonen die doordeweeks naar dagbesteding of werk gaan. Het is een diverse groep met uiteenlopende zorg- en begeleidingsvragen. Er wordt vooral ondersteuning geboden op het gebied van psychisch en sociaal-emotioneel welzijn. Voor 1 cliënt wordt hiervoor op dit moment 1 op 1 begeleiding ingezet.
Op het gebied van ADL zijn sommige vrouwen volledig zelfredzaam en bij anderen is er ondersteuning in de verzorging nodig. Er worden o.a. activiteiten ondernomen op het gebied van creatief, bakken, winkelen en er wordt graag een spelletje gespeeld. Er wordt op een prettige manier met elkaar samen geleefd.

Het team waar je komt werken is stabiel en goed op elkaar ingewerkt. Je zult je snel thuis voelen. Doordat er ruimte in de formatie is gekomen om meer uren in te zetten en door het vertrek van een collega, zijn we nu op zoek naar een nieuwe collega.
We zijn enthousiast, professioneel, kijken kritisch naar onszelf en staan open voor de mening van anderen. Dit verwachten we ook van jou als collega. Wij zijn flexibel en in overleg is veel mogelijk.

Als begeleider B bied je zorg, ondersteuning en begeleiding aan de bewoners, met als uitgangspunt de zorgvisie van Sprank. Dit gebeurt op basis van het zorgplan. Je maakt deel uit van een team van begeleiders A, B en C en een coördinerend begeleider. Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • ondersteunen en begeleiden van cliënten bij hun dagelijkse activiteiten waarbij je oog hebt voor het verschil tussen kunnen en aankunnen
 • begeleiden van cliënten bij het onderhouden en uitbreiden van hun sociale netwerk
 • aangaan en onderhouden van externe contacten; hierbij wordt de driehoekskunde als uitgangspunt genomen.
 • het leveren van een bijdrage aan het beheer van financiën
 • signaleren en rapporteren
 • medicijnverstrekking en zo nodig begeleiden bij afspraken met artsen/behandelaren
 • vormgeven aan de samenwerking met de andere organisatie binnen Hart van Vathorst
 • diverse huishoudelijke en licht administratieve taken.
 • bijdrage leveren aan teamtaken en ondersteunen van C-begeleiders

Profiel
Wij zoeken een gedreven collega die:

 • leeft en werkt vanuit een levend geloof in Jezus Christus en lid is van een christelijke geloofsgemeenschap
 • een relevante opleiding minimaal MBO-niveau 3
 • vaardigheden heeft in het betrekken van het sociale netwerk en voor het werken in een zelf organiserend team en het geven van feedback
 • kan reflecteren op eigen handelen en dat van collega’s/cliënten
 • zich zowel mondeling als schriftelijke goed kan uitdrukken
 • zelfstandig kan werken, ondernemend en flexibel is
 • ervaring heeft met elektronische cliëntendossiers
 • de bereidheid heeft in onregelmatige diensten te werken

Ons aanbod
Er wordt in eerste instantie een jaarcontract geboden. De startdatum en het aantal uren spreken we in overleg met elkaar af. Daarna is er uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd.
De functie wordt volgens FWG 35 ingedeeld (functiewaarderingssysteem voor de gezondheidszorg). Verder is de CAO Gehandicaptenzorg van toepassing en bieden wij een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook staan scholings-en ontwikkelingsmogelijkheden bij ons centraal.

Informatie
Voor meer informatie over deze vacatures kun je contact opnemen met Wilma Gerritsen via tel.nr. 088-0070780 (tussen 11.00-15.30 is er geen begeleiding aanwezig) of stuur een mail naar w.gerritsen@stichtingsprank.nl

Solliciteren
Interesse? Graag ontvangen we je sollicitatiebrief met CV o.v.v. vacaturenummer 2058.
Voor Sprank is het belangrijk om te weten dat je werkt en leeft vanuit een levend geloof. Lees hier mee over in de brochure ‘Zo zien wij zorg’. Graag in je brief daar een korte toelichting op geven.

Solliciteer nu!

We gaan met jou in overleg hoe het sollicitatiegesprek het beste plaats kan vinden i.v.m. de maatregelen rondom het coronavirus. Ben je klachtenvrij, dan kan het gesprek op de locatie plaats vinden en anders doen we het via een andere weg.

Om in aanmerking te komen voor deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist en worden referenties ingewonnen.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan