Zorgvisie

We stimuleren onze cliënten om zo zelfstandig mogelijk te leven. Wij helpen bij het dragen van verantwoordelijkheid en het bouwen aan duurzame relaties. Onze zorg is altijd gericht op de persoonlijke ontplooiing van de cliënt als kind van God (lees meer over onze identiteit).

Sprank is voortdurend in gesprek met cliënten, verwanten en medewerkers. Die gesprekken hebben ons geholpen om onze zorgvisie samen te vatten in vier kernwoorden: Betekenisvol leven, Betrokkenheid, Veiligheid en Deskundigheid.

Betekenisvol leven
Wat is een betekenisvol leven? Samen met cliënten en hun verwanten gaan we op ontdekkingstocht naar hoe zij betekenis willen geven aan hun leven. We praten over wie de cliënt is en wat hij/zij wil en proberen onze begeleiding daarop aan te sluiten. Daarbij kijken we naar hun talenten, beperkingen, relaties en geloof; naar de dingen die zij zelf kunnen of die zij met ondersteuning van hun netwerk zoals verwanten, vrienden of buurt, kunnen organiseren.

Betrokkenheid
Cliënten staan in relatie met vele anderen. Allereerst met God, en daarnaast met familie, vrienden, vrijwilligers, kerkleden, buren, collega’s, medebewoners en professionele zorgverleners. Als het nodig is, helpen we hen sociale relaties te onderhouden, aan te gaan of te herstellen. Zorgen doen we immers niet alleen. Cliënten, hun ouder(s), wettelijke vertegenwoordigers en familieleden denken mee over de zorg en het beleid. We gebruiken hiervoor onder andere de methode Driehoekskunde van Chiel Egberts.

Veiligheid
In een veilige omgeving komen cliënten tot bloei. Het creëren en in stand houden van deze omgeving staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom zoeken wij samen met de cliënt en zijn of haar familie naar de woon-, logeer-, of werkomgeving die het beste bij hen past. De hulpvraag (of wens) van de cliënt vormt daarbij het uitgangspunt. Op woonlocaties streven we naar een samenstelling van bewoners die met elkaar kunnen samenwonen op basis van het christelijk geloof.

Deskundigheid
Medewerkers van Sprank zijn vakkundig en gedreven. Wij kennen onze cliënten en hun families en passen onze zorg daarop aan. Wij zijn betrokken, op een professionele manier. Wij proberen continu onze werkmethodes te verbeteren, en maken daarbij gebruik van elkaars deskundigheid.

Lees hier onze brochure Zo zien wij Zorg (dit is een samenvatting van ons identiteitsdocument en zorgvisie). 

Lees de volledige zorgvisie van Sprank