Identiteit

Christenen in hart en zorg

God houdt van ieder mens. Geloof je dat? Dat het Hem niets uitmaakt of je heel slim bent, of niet alles begrijpt? De mensen van Sprank geloven dat zeker. En daarom willen we iedere dag weer opnieuw de beste zorg verlenen aan mensen met een verstandelijke beperking.

Gedreven door de liefde van God, geven wij zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. We bieden hen een veilig thuis in een christelijke omgeving. We ontdekken en bedenken samen met cliënten die bij ons wonen, werken, logeren of die zelfstandig wonen, waar hun leven aangevuld kan worden. Waar dit kan, doen we dat met familie, vrienden, vrijwilligers, kerkleden, buurtgenoten of andere zorgverleners. Vanuit geloof kunnen cliënten en medewerkers elkaar begrijpen, steunen en inspireren.

Onze ondersteuning is liefdevol, persoonlijk, betrokken, deskundig en sprankelend. Als hij/zij dat wil, begeleiden we de cliënt in zijn/haar leven met geloof en zingeving. Vanuit geloof kunnen cliënten en medewerkers elkaar begrijpen, steunen en inspireren.

Brochure Zo zien wij zorg