Identiteit

Christenen in hart en zorg

God houdt van ieder mens. Geloof je dat? Dat het Hem niets uitmaakt of je heel slim bent, of niet alles begrijpt? Wij van Sprank geloven dat zeker. En daarom willen we iedere dag weer opnieuw de beste zorg verlenen aan mensen met een verstandelijke beperking.

Vanuit de liefde van God geven wij jou zorg en ondersteuning. We bieden je een veilig thuis in een christelijke omgeving. Je woont, werkt of logeert bij ons, of misschien woon je zelfstandig. Samen met jou bedenken en ontdekken we wat je nodig hebt. Waar dit kan, doen we dat met je familie, vrienden, vrijwilligers, kerkleden, buurtgenoten of andere zorgverleners. Omdat we hetzelfde geloof hebben, kunnen we elkaar begrijpen en steunen.

Onze ondersteuning is liefdevol, persoonlijk en sprankelend. We voelen ons bij jou betrokken en we kunnen je helpen met onze kennis. Maar ook helpen we je, als jij dat wilt, met het geloof en de vragen die je misschien hebt in je leven.

Brochure Zo zien wij zorg