Medezeggenschap voor cliënten

Bewoners, ouders/vertegenwoordigers en familieleden worden zoveel mogelijk betrokken bij de zorg. Sprank vindt deze samenwerking heel belangrijk en daarbij heeft de cliënt recht op deze inspraak. De Cliëntenraad (CR) behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten en adviseert het management op het gebied van zorgbeleid en organisatieontwikkeling. Om dit goed te kunnen doen moeten ze weten wat er leeft op de locaties en daarom is medezeggenschap belangrijk. Dit wordt georganiseerd in het bewonersoverleg, verwantenoverleg en de Cliëntenraad.

Bewonersoverleg
Op elke woonlocatie wordt, wanneer dit mogelijk is, twee tot zes keer per jaar een bewonersoverleg georganiseerd. Dit gebeurt onder leiding van een cliëntgroepondersteuner. Het doel hiervan is om de kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving te optimaliseren en zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van de bewoners zelf.

Verwantenoverleg
Samen met de familie van de cliënten wil Sprank zorgen dat op elk niveau verwanten mee kunnen praten. Samen met de familie van de cliënten wil Sprank zorgen dat op elk niveau verwanten mee kunnen praten Verwanten van de bewoners vormen op elke locatie een verwantenoverleg. Daar kan meegepraat, -gedacht en -besloten worden. De ouders of familie in dit verwantenoverleg vertegenwoordigen alle cliënten van die locatie. Zij komen een aantal keer per jaar bij elkaar, maar de frequentie kan verschillen. Soms zit daar iemand van Sprank bij. De meest uiteenlopende onderwerpen worden besproken. Bijvoorbeeld het gebruik van een gezamenlijke bus, de aanschaf van een huisdier of de inzet van uren op de locatie op basis van de Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP).

Cliëntenraad
Op centraal niveau wordt meegepraat door de Cliëntenraad. Dit is een belangrijke gesprekspartner voor de bestuurder van Sprank. Alle beleidszaken rondom de gehandicaptenzorg komen hier op de agenda. Lees hier meer over de CR. 

Meepraten?
Wilt u graag dicht betrokken zijn bij de locatie waar uw zoon, dochter of familielid woont? Heeft u ideeën om de zorg, de woonomgeving en de samenwerking nog beter te maken? Geef u dan op voor het verwantenoverleg op uw locatie. Dat kan bij de betreffende sectormanager.