Clientenraad

Onze cliënten hebben -waar mogelijk- zeggenschap over hun leefsituatie. De Cliëntenraad (CR) streeft naar een optimale cliëntenparticipatie en (mede)zeggenschap. De CR behartigt de belangen van cliënten en adviseert het management.
 

Jaarverslag 2018
In onderstaand jaarverslag is te lezen wat de CR afgelopen jaar heeft gedaan.


Inloggen

Voor meer informatie en documenten kunnen verwanten en cliënten hier inloggen

De CR bestaat uit:

Voorzitter Lieuwe Boonstra
Vice-voorzitter Jan Schreuder
Secretaris Froukje Pool
Penningmeester Jan Haaijer
Lid Wilma Pruim
Lid Wouter Heek
Lid Cherida Garconius
Ambtelijk secretaris Albertheke Brand

 

Contact
Albertheke Brand | clientenraad@stichtingsprank.nl