Centrale Cliëntenraad

Onze cliënten hebben -waar mogelijk- zeggenschap over hun leefsituatie. De Centrale Cliëntenraad (CCR) streeft naar een optimale cliëntenparticipatie en (mede)zeggenschap. De CCR behartigt de belangen van cliënten en adviseert het management. 
Hier leest u de column van de CCR in de laatste Sprankel!


Jaarverslag 2017
In onderstaand jaarverslag is te lezen wat de CCR afgelopen jaar heeft gedaan.


Inloggen

Voor meer informatie en documenten kunnen verwanten en cliënten hier inloggen

De CCR bestaat uit:

Voorzitter Lieuwe Boonstra
Vice-voorzitter Jan Schreuder
Secretaris Froukje Pool
Penningmeester Jan Haaijer
Lid Wilma Pruim
Lid Jonathan Schuhmacher
Lid Cherida Garconius
Ambtelijk secretaris Albertheke Brand

 

Contact
Albertheke Brand | clientenraad@stichtingsprank.nl