Onze visie op zorg

We stimuleren onze cliënten om zo zelfstandig mogelijk te leven. Wij helpen bij het dragen van verantwoordelijkheid en het aangaan en versterken van duurzame relaties. Sprank is daarbij steeds in gesprek met cliënten, verwanten en medewerkers (de Driehoek).

Snel navigeren naar

Onze zorg

Sprank is voortdurend in gesprek met cliënten, verwanten en medewerkers. Die gesprekken hebben ons geholpen om onze zorgvisie samen te vatten in vier kernwoorden:

Betekenisvol leven

Samen met cliënten en hun verwanten gaan we op ontdekkingstocht naar hoe zij betekenis willen geven aan hun leven. We praten over wie de cliënt is en wat hij/zij wil en proberen onze begeleiding daarop aan te sluiten. Daarbij kijken we naar hun talenten, beperkingen, relaties en geloof; naar de dingen die zij zelf kunnen of die zij met ondersteuning van hun netwerk zoals verwanten, vrienden of buurt, kunnen organiseren.

Betrokkenheid

Onze cliënten hebben relaties met vele anderen. Allereerst met God, en daarnaast met familie, vrienden, vrijwilligers, kerkleden, buren, collega’s, medebewoners en professionele zorgverleners. Als het nodig is, helpen we hen sociale relaties te onderhouden, aan te gaan of te herstellen. Cliënten, hun ouder(s), wettelijk vertegenwoordigers en familieleden denken mee over de zorg en het beleid. We gebruiken hiervoor onder andere de methode Driehoekskunde van Chiel Egberts.

Veiligheid

In een veilige omgeving komen cliënten tot bloei. Het creëren en in stand houden van deze omgeving staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom zoeken wij samen met de cliënt en zijn of haar familie naar de woon- of werkomgeving die het beste past. De hulpvraag (of wens) van de cliënt vormt daarbij het uitgangspunt. Op woonlocaties streven we naar een samenstelling van bewoners die met elkaar kunnen samenwonen op basis van het christelijk geloof.

Deskundigheid

Medewerkers van Sprank zijn vakkundig en gedreven. Wij kennen onze cliënten en hun families en passen onze zorg daarop aan. Wij zijn betrokken, op een professionele manier. Wij proberen continu onze werkmethodes te verbeteren, en maken daarbij gebruik van elkaars deskundigheid.

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang is een nieuwe wet (2020) over onvrijwillige zorg voor (onder andere) mensen met een verstandelijke beperking. Uitgangspunt van deze wet is dat cliënten alleen vrijwillige zorg krijgen. Onvrijwillige zorg mag alleen als er anders sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving.  Wat deze wet betekent voor cliënten wordt uitgelegd in de folder Wet zorg en dwang van het ministerie van VWS.

www.dwangindezorg.nl.

Palliatieve zorg

Goede zorg in de laatste levensfase is heel belangrijk. Palliatieve zorg aan mensen met een verstandelijke beperking vraagt extra inzet van begeleiders. Hoe ga je om met rouwverwerking en gesprekken over de dood? En er is meer aandacht nodig voor de contacten met de familie. Om begeleiders van voldoende kennis en vaardigheden te voorzien is Sprank is aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg. Het netwerk biedt onder andere scholing en advies voor begeleiders.

Meer over het netwerk

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan