Onze visie op zorg

We stimuleren onze cliënten om zo zelfstandig mogelijk te leven. Wij helpen bij het dragen van verantwoordelijkheid en het aangaan en versterken van duurzame relaties. Sprank is daarbij steeds in gesprek met cliënten, verwanten en medewerkers (de Driehoek).

Snel navigeren naar

Ik ben veranderd. Ik durf veel meer zelf te doen omdat er meer mensen om mij heen staan.

Ik heb een parkiet. Die heet Moosje. Hij vliegt los in mijn kamer en gaat zelf weer terug in de kooi.

Soms gaan we op de fiets naar de Action. Die vrijheid vind ik heerlijk!

Bij de begeleiding kun je altijd terecht als je ergens mee zit. Ze houden zich aan afspraken, dat vind ik fijn.

- Bert, krijgt ambulante begeleiding
- Froukje, woont in Leens
- Janneke, woont in Drachten
- Maarten, woont in Hoogeveen

Onze zorg

Sprank is voortdurend in gesprek met cliënten, verwanten en medewerkers. Die gesprekken hebben ons geholpen om onze zorgvisie samen te vatten in vier kernwoorden:

Betekenisvol leven

Samen met cliënten en hun verwanten gaan we op ontdekkingstocht naar hoe zij betekenis willen geven aan hun leven. We praten over wie de cliënt is en wat hij/zij wil en proberen onze begeleiding daarop aan te sluiten. Daarbij kijken we naar hun talenten, beperkingen, relaties en geloof; naar de dingen die zij zelf kunnen of die zij met ondersteuning van hun netwerk zoals verwanten, vrienden of buurt, kunnen organiseren.

Betrokkenheid

Onze cliënten hebben relaties met vele anderen. Allereerst met God, en daarnaast met familie, vrienden, vrijwilligers, kerkleden, buren, collega’s, medebewoners en professionele zorgverleners. Als het nodig is, helpen we hen sociale relaties te onderhouden, aan te gaan of te herstellen. Cliënten, hun ouder(s), wettelijk vertegenwoordigers en familieleden denken mee over de zorg en het beleid. We gebruiken hiervoor onder andere de methode Driehoekskunde van Chiel Egberts.

Veiligheid

In een veilige omgeving komen cliënten tot bloei. Het creëren en in stand houden van deze omgeving staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom zoeken wij samen met de cliënt en zijn of haar familie naar de woon- of werkomgeving die het beste past. De hulpvraag (of wens) van de cliënt vormt daarbij het uitgangspunt. Op woonlocaties streven we naar een samenstelling van bewoners die met elkaar kunnen samenwonen op basis van het christelijk geloof.

Deskundigheid

Medewerkers van Sprank zijn vakkundig en gedreven. Wij kennen onze cliënten en hun families en passen onze zorg daarop aan. Wij zijn betrokken, op een professionele manier. Wij proberen continu onze werkmethodes te verbeteren, en maken daarbij gebruik van elkaars deskundigheid.

Vrijheidsbeperkende maatregelen

De Wet Bopz (Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen) beschermt de rechten van cliënten die te maken krijgen met dwang in de zorg. Sprank wil hier zorgvuldig mee omgaan en heeft een eigen visie hierop ontwikkeld.

Palliatieve zorg

Dankzij de samenwerking met Netwerk Palliatieve Zorg kan Sprank ook bewoners begeleiden in de laatste levensfase. Het netwerk biedt scholing en advies voor onze begeleiders.

Meer over het netwerk

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan