1 test

Voorzorgsmaatregelen Coronavirus

1 april 2020 – Naar aanleiding van de ingrijpende maatregelen die ons kabinet heeft genomen, neemt ook Sprank maatregelen om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. De maatregelen duren in elk geval tot en met 28 april. Alle cliënten en verwanten zijn hierover geïnformeerd.

Delen

Bezoekregeling

Sprank zorgt voor een hele diverse doelgroep. Bij de ene bewoner zit de kwetsbaarheid vooral in een zwakke lichamelijke gezondheid, bij een andere bewoner zie je dat hij/zij nu vooral baat heeft bij het in standhouden van zijn/haar gezinssysteem. De VGN hele duidelijke richtlijnen uitgevaardigd. Wij nemen deze bezoekregeling daarom met ingang van vrijdag 27 maart over.

Bezoek? Nee, tenzij...

Voor een groot deel van onze locaties geldt dat we geen bezoek meer ontvangen. Tenzij het contact met de familie/ vrijwilliger van essentieel belang is voor de bewoner. Dat is altijd in overleg met de gedragsdeskundige. Als dat het geval is, dan is dat per dag 1 bezoeker per bewoner die maximaal 1 uur blijft. Daarbij hanteren we de volgende regels:

De bezoeker..

  • blijft op 1,5 meter afstand van zorgmedewerkers.
  • wast zijn/haar handen bij binnenkomst én bij vertrek.
  • bezoekt cliënt op eigen kamer en vermijdt gemeenschappelijke ruimtes.
  • heeft geen gezondheidsklachten (keelpijn, verkouden, hoesten, kortademigheid of koorts)

Logeren bij familie

Als de familie/wettelijke vertegenwoordigers een bewoner wil ophalen om voor een periode naar huis te gaan, blijft hij/zij bij de familie tot de maatregelen rondom corona zijn opgeheven. Als de cliënt gaat logeren, dan wordt de familie dringend verzocht om zich aan de richtlijnen van het RIVM te houden en geen tot zo min mogelijk uitstapjes te maken naar plekken waar meerdere mensen samenkomen (de markt, een park) en afstand te houden van andere mensen. Krijgt de bewoner of iemand waar hij of zij logeert, tijdens het logeren last van verschijnselen van het coronavirus? Dan gelden de regels van de overheid dat terugkeer naar de locatie niet mogelijk is. Sprank gaat dan met de familie in overleg, hoe we hen kunnen ondersteunen in de zorg.

Geen bezoek op deze locaties:

Op de volgende locaties is helemaal geen bezoek mogelijk:
Hart van Vathorst, Reysigerweg, Tamarisk, Waterlelie (Lichtboei), ’t Skûtsje, Ransuil, Parel-Staete, Vlasakkerstaete 3, 5 en 7B en de Rozenhoek.
Het is een moeilijk besluit, maar wel beter voor de kwetsbare mensen op deze woningen. We zoeken natuurlijk naar andere manieren om contact te hebben met familie, vrienden en vrijwilligers! We bekijken per dag of een locatie nog bezoek kan ontvangen. De afweging die elke keer opnieuw gemaakt wordt, is afhankelijk van de doelgroep bewoners. Onze arts heeft een grote stem in het oordeel of een locatie nog beperkt open kan blijven. Uiteraard worden de betrokken professionals ook gehoord en weegt hun opvatting mee in het besluit.

Dagbesteding

Bewoners gaan niet naar externe dagbesteding en/of vrijwilligerswerk. Op de woonlocaties wordt voor een verantwoorde daginvulling gezorgd. Bewoners kunnen hun dag zoveel mogelijk invullen zoals ze dat gewend zijn. Voor dagbestedingslocaties van Sprank of huiskamerprojecten gevestigd in hetzelfde gebouw als de woonlocatie, bepalen we in overleg hoe we dagbesteding in combinatie met wonen vorm geven.

Voorbereid

Voor medewerkers is er een uitgebreid protocol opgesteld. We werken volgens de richtlijnen van het RIVM. We zijn voorbereid en hebben een plan klaar zodat de zorg door kan gaan.

Gebed

Wij realiseren ons dat maatregelen ingrijpend zijn. De ernst van de gevolgen van het coronavirus laat ons geen andere keuze. Wij begrijpen goed dat dit veel van ons allen vraagt. En toch: we mogen weten dat we er niet alleen voor staan. Juist nu is het gebed om wijsheid en vertrouwen belangrijk. Hij is erbij, ook als wij door moeilijke tijden gaan. Laten we elkaar vanuit die wetenschap steunen.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan