1 test

BLOG - Ritme door God gegeven

4 en 5 mei zijn voorbeelden van collectieve, jaarlijkse herdenkingsmomenten. Maar ook de christelijke feesten zijn zulke voorbeelden, zoals Pasen en Pinksteren. Elk jaar komen deze feesten terug. Ze geven structuur en ritme door het jaar heen. En wat ik zo tof vind, is dat God weet dat wij mensen deze structuur nodig hebben.

Delen

Het eerste wat Hij deed toen Hij de wereld maakte, was het maken van een dag en een nacht. Hij zorgde voor een terugkerende cyclus in de dagen, door zelf na het werk een dag te rusten. En deze rustdag, de eerste dag van de week, verplicht te maken. De voorbereidingen en manieren waarop verschillende feesten gedurende het jaar gevierd moesten worden staan uitgebreid beschreven in het Oude Testament. De seizoenen geven een levenscyclus aan, van sterven en nieuw leven. Zo helpt de Heer ons om ritme te vinden in het leven.

Er zijn nog veel meer dingen in het leven waar we elk jaar bij stil staan, zoals verjaardagen of Oud & Nieuw. Deze dagen markeren een overgang naar het nieuwe (levens)jaar. Bij die momenten kijken we soms even terug op het jaar – welke dingen waren mooi en goed, welke dingen kunnen volgend jaar beter en misschien hebben we ook wel goede voornemens? Het wordt zo een moment van reflectie op ons persoonlijke leven, of het biedt een moment van reflectie voor de geboden zorg, zoals bijvoorbeeld in een jaarrapportage.

Veel van onze cliënten hebben nog meer dan anderen behoefte aan ritme en structuur. Het ritme van het jaar en de rituelen en symbolen die erbij horen geven hen houvast. Dat er nu niet wekelijks naar de kerk gegaan kan worden is daarom extra moeilijk voor hen. Het is lastig te begrijpen dat belangrijke feesten minder of anders worden gevierd dan anders. Misschien levert het wel onrust op, agressie of juist lusteloosheid. De cliënt ervaart en voelt dat het anders is dan anders en dat er dus iets ‘niet klopt’. Het zou misschien kunnen helpen om in deze dagen vaker te benoemen in welke tijd we nu leven.

Haal de lente in huis, door mooie bloemen neer te zetten of een kijktafel te maken over de lente. Vertel aan de eettafel verhalen over de kerkelijke tijd van het jaar waar we nu in zitten, tussen Pasen en Pinksteren in. Lees bijvoorbeeld het Bijbelverhaal over de Emmaüsgangers of het lege graf of luister / zing liedjes over Jezus’ opstanding.

Op heel veel manieren wordt het dagelijks ritme van ons allemaal nu verstoord, het gaat anders dan anders. Maar we mogen weten dat God onveranderd trouw blijft. Hij wil ons altijd helpen en raad geven.

Als je je zorgen maakt om een client, omdat hij/zij momenteel niet goed in z’n vel zit – bid dan voor hem / haar en leg je zorgen bij onze trouwe God neer.

Marije

Marije Vermaas is theoloog / geestelijk verzorger. Marije is lid van de Sprank werkgroep identiteit. Voor medewerkers en familie van cliënten biedt Marije een luisterend oor en is zij beschikbaar voor gebed en gesprek. 

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan