Vlasakkerstaete in Hardenberg feestelijk geopend

Op vrijdag 20 oktober is de nieuwbouw van Sprank aan de Vlasakkerkamp in Hardenberg feestelijk geopend. Tiny Salomons overhandigde namens Stichting Vrienden van Sprank een cheque ter waarde van € 6.300,- aan bewoner Maria Schipper voor de inrichting van 2 snoezelruimtes.

Voor de naam van de locatie was een prijsvraag uitgeschreven. Het is de naam Vlasakkerstaete geworden en werd deze middag bekendgemaakt. Het is een combinatie van het adres Vlakakkerkamp en de mooie woningen met allure.

De nieuwe locatie is een thuis voor 40 mensen met een verstandelijke beperking en 20
dagbestedingsplekken. Sprank wil voor hen een zorgzame en veilige omgeving creëren ‘zoals thuis’. De bewoners hebben hun eigen zit/slaapkamer met badkame en delen met hun groepsgenoten de gezamenlijke woonkamer en keuken.

Heel veel woon- en werkplezier gewenst!

Lees meer informatie over Vlasakkerstaete