Privacyverklaring Stichting Sprank

Stichting Sprank gaat zorgvuldig en volgens de wettelijke kaders om met uw gegevens. Alle informatie over gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring.

Privacyverklaring (2 april 2019)