Kosten PGB-cliënten en extra diensten

Deze lijst met tarieven is bedoeld voor pgb-cliënten en voor cliënten die buiten de reguliere zorg om extra diensten willen inkopen bij Sprank.

Omschrijving

Kosten 2019 in €

Dagbesteding per dagdeel 43,80
PGB Wonen op de locatie Wenwille (inclusief huishoudelijke hulp) per uur 54
PGB Wonen (exclusief huishoudelijke hulp) per uur 49,20
Maximale huurprijs per maand 710,-
Individuele begeleiding per uur 46,80
Huishoudelijke hulp per uur 25,-
Gedragsdeskundige per uur 100,-


De genoemde uurprijs bij PGB Wonen Wenwille is afwijkend van de uurprijs die voor andere locaties van Sprank geldt. Dit komt doordat de huishoudelijke hulp is toegerekend aan de kostprijs per direct uur zorg. Dat betekent dat bij elk uur directe zorg ook een deel huishoudelijke hulp wordt geleverd.

De uurprijs bij PGB Wonen is voor alle locaties inclusief:

  • Gedragsdeskundige op de achtergrond;
  • Indirecte uren op de locatie inclusief uren inzake zorgplancyclus;
  • Een deel algemene kosten van de betreffende locatie.