Wet BOPZ

Visie van Sprank op vrijheidsbeperkende maatregelen

De Wet BOPZ (Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen) beschermt de rechten van cliënten die te maken krijgen met dwang in de zorg. Als vanwege de veiligheid ingegrepen moet worden in de vrijheid van een cliënt, valt hij/zij daarmee onder de wet BOPZ.

Sprank wil hier zorgvuldig mee omgaan en heeft een eigen visie hierop ontwikkeld. Ook is er een informatiefolder gericht op cliënten.