Mentorschap, Bewind en Curatele

Financiële beslissingen nemen is best lastig voor mensen met een verstandelijke beperking. En beslissingen over de zorg kan ook ingewikkeld worden. Daarom hebben veel mensen met een verstandelijke beperking een mentor, curator of bewindvoerder. 

Heeft u dit nog niet gedaan? Dan adviseren wij u om dit te regelen via de kantonrechter. Sprank kan hierin niet bemiddelen voor u, maar beveelt dit van harte aan. 

Meer informatie
Lees meer op de website van de rijksoverheid, bij het Mentorschap Netwerk Nederland of bij Goedvertegenwoordigd.