Mentorschap, Bewind en Curatele

Soms kunnen cliënten met een verstandelijke beperking / handicap zelf geen persoonlijke beslissingen nemen of hun financiële zaken regelen. Om te voorkomen dat anderen hier misbruik van maken, kan de kantonrechter een curator, bewindvoerder of mentor benoemen. Deze persoon neemt financiële beslissingen voor de betrokkene of beslissingen over de zorg.

Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de rijksoverheid, bij het Mentorschap Netwerk Nederland of bij Goedvertegenwoordigd.nl.