Gedragsdeskundig advies en consult

Gedragsdeskundig advies & consult is ervoor om mensen met een verstandelijke beperking en zijn/haar netwerk te helpen met de hulpvragen die zij hebben. Bijvoorbeeld als het gaat over opvoeding, of het formuleren van de juiste hulpvraag. Ook kunnen de gedragsdeskundigen verschillende onderzoeken uitvoeren om een goed beeld van (de mogelijkheden) van uwkind te krijgen.

Voor wie?
De diensten zijn voor alle mensen met een verstandelijke beperking. Voor cliënten die bij Sprank wonen, logeren, werken of ambulante zorg ontvangen. Maar ook voor mensen die geen zorg van Sprank ontvangen.

Gedragsdeskundigen helpen met het formuleren van de juiste hulpvraag.

Het aanbod
Diagnostisch onderzoek: is een onderzoek dat wordt ingezet om een goed en compleet beeld te vormen van uw kind. Zo wordt duidelijk wat bij hem/haar past. Onderstaande onderzoeken worden aangeboden:

  • IQ-test: een IQ-test is nodig om de algemene intelligentie te bepalen. Welk IQ heeft uw kind? Wat weet, kan uw kind goed en wat is minder goed ontwikkeld? Dit kan onder andere bruikbaar zijn voor een indicatieaanvraag.
  • Ontwikkelingsleeftijd bepalen: de ontwikkelingsleeftijd wordt gemeten om daarmee het niveau van sociale redzaamheid te meten op de gebieden communicatie, sociale vaardigheden en socialisatie. 
  • Zelfredzaamheid: de zelfredzaamheidschaal meet de zelfredzaamheid. Denk aan bijvoorbeeld het taalgebruik, de taalgerichtheid en sociale gerichtheid. Wat kan uw kind zelfstandig en waar is ondersteuning nodig?
  • Emotionele ontwikkeling: de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gemeten om gebruikt te worden bij het opzetten van de juiste benaderingswijze/begeleidingsstijl. Op welke sociaal-emotionele leeftijd functioneert uw kind? Hoe moet de begeleiding hem/haar benaderen? Welke verantwoordelijkheden kan hij/zij aan? Waar is de ondersteuning nodig?
     

Overige diensten:

  • Hulp bij het invullen van de indicatieaanvraag: bij het aanvragen van een indicatie of de ondersteuningsbehoefte kan het lastig zijn om te passende woorden te vinden om de juiste financiële middelen te krijgen om zorg in de kopen. Hierbij kan een gedragsdeskundige ondersteunen om een compleet beeld te schrijven.
  • Seksuele voorlichting op aangepast niveau.
  • Hulp bij het beschrijven van de ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld ter voorbereiding van een keukentafelgesprek met de gemeente.
  • Individuele behandeling

  
Kosten

U kunt bij uw zorgverzekeraar of gemeente navragen of deze diensten voor vergoeding in aanmerking komen. Als de cliënt al bij Sprank woont, kunt u navraag doen bij de persoonlijk begeleider. De prijs is inclusief voorbereiding, verslaglegging, eindgesprek, reistijd en reiskosten.
 

Dienst

aantal uur

 

prijs incl. btw

 
Diagnostisch onderzoek        
IQ-test 6   € 726,-  
Ontwikkelingsleeftijd bepalen 5   € 605,-  
Zelfredzaamheid 2   € 242,-  
Emotionele ontwikkeling 6   € 726,-  
Overige diensten        
Hulp bij het invullen van de indicatieaanvraag 4   € 484,-  
Seksuele voorlichting op aangepast niveau, per gesprek 1   € 121-  
Hulp bij het beschrijven van de ondersteuningsbehoefte 4   € 484,-  
Behandeling        
Individuele behandeling, per gesprek 1   € 121,-  


 

Contact
Meer informatie of een vraag? Bel of e-mail ons of vul het contactformulier op de website in.