Geloof in beweging

Hier lees je alles over onze plannen voor de komende jaren (2022- 2026).

Zijn - Leven - Bewegen

Paulus zegt in Handelingen: ‘In Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij’ (17:28).  Samengevat gaat het erom dat we in elke specifieke situatie bedenken:

Zijn

De zijns-vraag, ‘wie zijn we als Sprank en wie is onze zorgvrager?’ roept om continue afstemming tussen wat we zien als opdracht en wat daarbuiten valt. Sprank focust op de kern van haar werk en met het nieuwe zorgvisie en identiteitsdocument (2022) is het nu tijd voor borging en consolidatie.

Leven

We blijven zoeken naar hoe we het gewone leven zo betekenisvol mogelijk kunnen maken. Dat doen we bijvoorbeeld met passende rituelen en het vieren van mijlpalen voor mensen met een beperking.

Bewegen

Omgaan met veranderingen is van groot belang voor onze organisatie. Het professionaliseren van de zorg is daarbij onze belangrijkste opdracht. Dit gaat hand in hand met het inzien van de waarde van, en het kunnen inspelen op, de veelkleurigheid die de christelijke identiteit binnen Sprank kenmerkt.

Zorg verlenen komt voort uit het persoonlijke geloof dat ieder mens is gemaakt om tot bloei te sprankelen.

Lees meer over onze identiteit

‘Bewoners en medewerkers bij Sprank zijn net als Paulus onderweg, in beweging.’

- Anne Westerduin de Jong

1. Zorg die aansluit bij de individuele client

We hebben vier belangrijke pijlers komende jaren. Nummer 1 is zorg bieden die aansluit bij de individuele client. Dat is soms een hele puzzel. Aandachtspunten hierbij zijn: veiligheid, verpleegkundige en medische zorg, seksualiteit en intimiteit, werken met het ecd.

2. Stabiele locaties

Aandachtpunten hierbij zijn passende huisvesting, een nieuwe kijk op dagbesteding, betekenisvolle technologie en innovatie en duurzaamheid; we willen goede rentmeesters zijn.

3. Sprankelende bedrijfscultuur

Onze droom is dat alle Sprank-locaties elkaar actief weten te vinden voor advies of inspiratie.
Wat Sprank van jou als werknemer verwacht:

  • Dat je aan de bel trekt als je werk/privé balans niet meer goed voelt.
  • Dat je het benoemt als je scholing nodig hebt om je werk goed te kunnen doen.
  • Dat je het aangeeft als je een loopbaanwens hebt.

Wat Sprank voor jou als medewerker doet:

  • Je serieus nemen als je aangeeft dat je werk/privébalans niet meer goed voelt.
  • Met jou op zoek gaan hoe je geschoold kunt worden.
  • Samen met jou kijken wat haalbaar is als je je scholingswens bekend maakt.

4. Betrokken op onze omgeving

Om kwalitatief goede en betaalbare zorg te kunnen blijven bieden is samenwerking met collega-organisaties essentieel. We vinden het daarbij wel belangrijk dat onze christelijke identiteit
gewaarborgd blijft.

Zo zien wij zorg

Sprank heeft 3 kernwaarden waarmee we onderstrepen dat de identiteit bij Sprank in alles doorklinkt. Vanuit deze waarden bieden wij zorg en maken we plannen:

Betekenisvol leven

Een betekenisvol leven betekent: we bekijken en onderzoeken wat de cliënt zelf kan, eventueel met behulp van het netwerk. En bepalen dan welke zorg en begeleiding nodig is. We ondersteunen de cliënt om relaties vorm te geven en om in samenleving en kerk een volwaardige plaats in te nemen. Daarnaast overleggen we met de verwanten waarin zij kunnen bijdragen.

Betrokkenheid

Betrokkenheid betekent: goede, persoonlijke relaties opbouwen met zowel de cliënt als de familie. En ook: een goede balans vinden tussen verbinding opzoeken en positie innemen als professional.

Herkenbaar christelijk klimaat

Sprank zal de komende jaren passende geloofsvormen zoeken die aansluiten bij de diverse ontwikkelniveaus van de cliënten. Er wordt ook een methode ontwikkeld om samen te spreken over het eigen geloof en de verscheidenheid in opvattingen.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan