Wie betaalt wat?

Op welke zorg kan ik rekenen? Waar moet ik extra voor betalen? Er kunnen vragen zijn over de zorgverlening en financiering van de zorg. Voor wonen op basis van de WLZ financieringsvorm: Zorg in Natura (ZIN) kunt u in onze brochure lezen wat u betaalt als cliënt en wat wordt vergoed vanuit de Wlz.

Ook moeten er misschien beslissingen genomen worden over bijvoorbeeld mentorschap. Diverse organisaties kunnen u hierover informeren:

Mentorschap, bewind en Curatele
Soms kunnen cliënten met een verstandelijke beperking / handicap zelf geen persoonlijke beslissingen nemen of hun financiële zaken regelen. Om te voorkomen dat anderen hier misbruik van maken, kan de kantonrechter een curator, bewindvoerder of mentor benoemen. Deze persoon neemt financiële beslissingen voor de betrokkene of beslissingen over de zorg. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de rijksoverheid, bij het Mentorschap Netwerk Nederland of bij Goedvertegenwoordigd.nl