Elke klacht is een aanzet tot verbetering

Onze zorgprofessionals en medewerkers streven ernaar u zo goed mogelijk te behandelen en te ondersteunen. Het is voor ons erg belangrijk dat cliënten tevreden zijn. Toch kunt u van mening zijn dat u of uw familielid niet goed door Sprank is behandeld. Dat willen we dan graag weten: we beschouwen elke klacht als een aanzet tot verbetering.

Bekijk hier de brochure: Wat als ik een klacht heb? (Met picto's en in eenvoudige taal)
 

Waar kan ik terecht met een klacht?
Er zijn een aantal mogelijkheden om een klacht te bespreken:

  • Het snelst en meest rechtstreeks, dus vaak het prettigst voor iedereen, is het als u uw probleem of klacht kunt bespreken met de betrokken Sprankmedewerker.
  • Als dit niet mogelijk is, of als een dergelijk gesprek niet tot een bevredigende reactie leidt, kunt u uw probleem voorleggen aan de interne klachtenfunctionaris van Sprank.
  • Ook hebt u de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de onafhankelijke Klachtencommissie. 
     

Interne klachtenfunctionaris
Sprank heeft een interne klachtenfunctionaris. U kunt uw klacht kenbaar maken via het klachtenformulier. Na ontvangst van een klacht zal de klachtenfunctionaris binnen 5 werkdagen contact met u opnemen. Tijdens het eerste contact zal de klachtenfunctionaris u vragen uw klacht toe te lichten. Samen met de klachtenfunctionaris kunt u bepalen wat u verder met uw klacht wilt doen.

Klachtenformulier invullen 


Klachtencommissie
Wanneer u vindt dat Sprank niet goed om gaat met uw klacht, dan kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. De klachtencommissie behandelt alleen individuele klachten. De leden van de klachtencommissie hebben geen enkele relatie met Sprank en zijn daarmee onafhankelijk.

Klachten over zorg en behandeling van onvrijwillig opgenomen cliënten, de zogenaamde BOPZ-klachten worden altijd behandeld door de klachtencommissie. Deze klachten gaan bijvoorbeeld over dwangbehandeling, een wilsonbekwaam verklaring, vrijheidsbeperkingen of het nalaten van de behandeling die was afgesproken.

U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij:
Klachtencommissie
Postbus 1222
8001 BE Zwolle

Geschillencommissie
Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? En hebt u gesproken met de klachtenfunctionaris of is uw klacht behandeld door de klachtencommissie? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. De mensen van de Geschillencommissie werken niet bij of voor Sprank.
Een klacht indienen bij de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg kost €52,50 klachtengeld. U krijgt dit bedrag terug als de commissie u in het gelijk stelt. 

Meer informatie en/of klacht indienen bij de geschillencommissie
 

Brochure en Klachtenregeling

Brochure Wat als ik een klacht heb -  in eenvoudige taal 

Lees hier het complete klachten en adviesregeling