Centrale Cliëntenraad

Mensen die zorg van Sprank krijgen, hebben -waar mogelijk- zeggenschap over zijn/haar leefsituatie. De Centrale Cliëntenraad (CCR) streeft naar een optimale cliëntenparticipatie en (mede)zeggenschap. De CCR behartigt de belangen van cliënten en adviseert het management. 


Jaarverslag 2016
In onderstaand jaarverslag is te lezen wat de CCR afgelopen jaar heeft gedaan.


Inloggen

Voor meer informatie en documenten kunnen verwanten en cliënten hier inloggen


Bemensing Centrale Cliëntenraad

De centrale clientenraad bestaat uit:

Voorzitter Lieuwe Boonstra
Vice-voorzitter Jan Schreuder
Secretaris Froukje Pool
Penningmeester Jan Haaijer
Lid Wilma Pruim
Lid Jonathan Schuhmacher
Lid Cherida Garconius
Ambtelijk secretaris Albertheke Brand

 

Contact
Albertheke Brand | clientenraad@stichtingsprank.nl