Logeerhuizen Dalfsen en Zuidhorn Sluiten

De bestuurder heeft besloten om de twee logeerhuizen in Dalfsen en Zuidhorn te sluiten. Het gat tussen de financiering vanuit de overheid en wat Sprank nodig heeft om de gewenste kwaliteit van logeerzorg te bieden, wordt steeds groter. De kwaliteit kan niet voldoende geborgd worden in de toekomst en de logeerhuizen zijn niet kostendekkend.

Alles overwegende is besloten om de logeerhuizen in Dalfsen en Zuidhorn te sluiten per 1 januari 2018. Het besluit wordt unaniem gedragen door de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad. De sluiting van de logeerhuizen heeft impact op ongeveer vijftig logés en hun ouders/wettelijke vertegenwoordigers. Daarom gaat Sprank in afstemming met de ouders/vertegenwoordigers, de gemeente, sociale wijkteams en het zorgkantoor op zoek naar het vinden van de juiste vervangende ondersteuning voor de logés. Voor de zestien medewerkers is het sociaal plan van toepassing.